Vi er lokalisert på Granli ca 10 km sør for Kongsvinger, og operer primært  i kommunene 
  Kongsvinger, Eidskog, Sør-Odal, Nord-Odal og Solør

Tlf: 62 83 92 04    Mob: 97 14 76 07    E-post: post@antserv.no